Adult Adaptive Mobility Device with indoor wheels

Устройство за мобилност за възрастни, предназначено за закрити пространства