петък 29 септември 2023

Adult Adaptive Mobility Device with rover wheels

Устройство за мобилност за възрастни, предназначено за открити пространства