taktilno-ne-se-sardi-choveche

тактилно не се сърди човече