петък 29 септември 2023

Ambutech deafblind symbol cane

Сигнален бял бастун за сляпо-глухи