Ambutech deafblind symbol cane

Сигнален бял бастун за сляпо-глухи