Контакти

Телефони Офис: +359 2 495 44 32  +359 885 14 44 96

E-mail: office@bgassist.com

Адрес за кореспонденция: П.К. 512, София 1000

За връзка с нашите консултанти: +359 899 88 44 54

ЕИК: 175327839 ДДС регистрация: BG175327839

Банкова сметка в лева: IBAN: BG48STSA93000014315456 BIC: STSABGSF БАНКА ДСК

Адрес:

София 1000 ул. „Пиротска“ №5 етаж 3 Офис №9 – вход от ул. „Георг Вашингтон“ сградата на ВМРО.