петък 14 юни 2024

Контакти

Телефони за връзка с нас:
+359 899 88 44 54
+359 2 495 44 32

E-mail: office@bgassist.com

Адрес на нашия офис: София 1000, ул. „Пиротска“ №5, етаж 3, Офис №9.
Вход откъм ул. „Георг Вашингтон“ – сградата на ВМРО.

Адрес за кореспонденция: София 1000, П.К. 512.

Данни за фирмата:
ЕИК: 175327839
ДДС регистрация: BG175327839

Банкова сметка в лева:
IBAN: BG48STSA93000014315456
BIC: STSABGSF
БАНКА ДСК