03 – Gizahand illuminated folding long cane

Батерията, поставена в дръжката на бастуна