04 – Gizahand illuminated folding long cane

Батерията в самостоятелен кадър