Children Adaptive Mobility Device with rover wheels

Устройство за мобилност за деца, предназначено за открити пространства