петък 29 септември 2023

Children Adaptive Mobility Device with indoor wheels

Устройство за мобилност за деца, предназначено за закрити пространства